Press "Enter" to skip to content

Newton Raphson Metotu

Bedirhan Sağlam 0

Denklemlerin köklerinin bulunmasında uygulanan metodlardan Newton Raphson Metotu nu ele alacağız bu yazımızda.

 

Newton Raphson Metotu Matlab Kodları :

 

% Newton Rapshson methot
a=input('Fonksiyonu giriniz:','s'); %fonksiyon alınır
x(1)=input('xi değerini giriniz:'); %xi değeri alınır
error=input('Tolerans değerini giriniz:'); % tolerans değeri alınır
f=inline(a) %fonksiyon biçiminde yazılır
dif=diff(sym(a)); %fonksiyonun türevi alınır
d=inline(dif); % türevi alınan fonksiyon fonksiyon biçiminde yazılır
fprintf('x(i) \t\t x(i+1) \t\t Ea \n');
fprintf('------------------------------------------------------------------------------------');

for i=1:100 %newton raphson metodu uygulanır
x(i+1)=x(i)-((f(x(i))/d(x(i))));
err(i)=abs((x(i+1)-x(i))/x(i));
fprintf('%g \t %g \t %g \t \n',x(i),x(i+1),err(i));
if err(i)<error
break
end
end
root=x(i)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir