Press "Enter" to skip to content

Temel Veri Tabanı Kavramları

Bedirhan Sağlam 0

T-SQL (Transact SQL) T-SQL, Transact SQL adı verilen bir SQL dilidir. SQL dilinin Microsoft SQL Server üzerinde kullanılan sürümüdür. Daha iyi performans sağlaması için SQL dili üzerine eklentiler ve fonksiyonellikler…

Veri Tabanına Giriş

Bedirhan Sağlam 0

Veri Nedir? Veri, (data) bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu ya da bir sınıfın yaş ortalaması birer veridir. Bir veritabanı…

Assembly ile Faktöriyel Almak

Bedirhan Sağlam 0

Assembly ile Faktöriyel alma konusuna değineceğiz. Öncelikle faktöriyel nedir? Faktöriyel nedir? Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gama Fonksiyonu’nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir…

Assembly Örnekler

Bedirhan Sağlam 6

Assembly Örnekler Assembly öğrenmeye yeni başlayanlar için sorular ve cevaplarla assembly örnekler. Soru: 0200:0400h bellek adresindeki 40h sayisi ile 0200:0500h adresindeki 50h sayisini toplayan, toplamdan 10 sayisini cikaran ve sonucu…

Windows Forms Application – Giriş

Bedirhan Sağlam 0

Windows Forms Application Giriş Windows Forms Application  geliştirmek istiyorsanız gerekli işlemleri bu başlık altında bulabilirsiniz. Konu anlatımlarında Visual Studio kullanılacaktır. Visual Studio 2015 Community ‘i ücretsiz indirmek için tıkla.  …

Assembly String İşlemleri

Bedirhan Sağlam 0

Assembly String İşlemleri   String (karakter dizisi) komutları bellekte blok halinde byte , word ve doubleword verileri üzerinde çalışmada kullanılır. Bir dizi verinin string olabilmesi için belli özelliklerde tanımlanması gerekir.…