Press "Enter" to skip to content

“Genel”

Temel Bilgisayar Yapısı ve Devreleri

Bedirhan Sağlam 0

Temel Bilgisayar Yapısı ve Devreleri Bilgisayar mimarisi: Yazaçlar Zamanlama ve denetim Buyruk kümesi (Instruction Set) ile tanımlıdır. Bilgisayar donanımına komut vermek için onun dilinden konuşmalısınız.Bilgisayarın kullandığı dilin kelimeleri buyruklardır (instruction).Bir…

Cisco Paket Tracer Nedir?

Bedirhan Sağlam 0

Cisco Paket Tracer Nedir? Cisco Paket Tracer , Cisco Router, Switch gibi ağ aygıtlarını, sürükle bırak yöntemi ile basitçe ağ tasarımları yapabilmeyi sağlar. Aygıtlar arasında kablo bağlantısı yapabilmek için otomatik kablo…

Bilgisayar Ağı-(Network)

Bedirhan Sağlam 0

Bilgisayar Ağı (Network) TCI/IP Protokolü TCP/IP Nedir Protokol bir iletişim sırasında bağlantıyı sağlayan noktalar arasındaki mesajlaşmayı düzenleyen kurallar dizisidir. Bu protokoller birbirleriyle iletişimde olan donanımlar ya da yazılımlar arasında oluşur.…