Press "Enter" to skip to content

“Veri Tabanı”

Veri Tabanı Nedir?

Veri tabanı (Database) temel olarak farklı tiplerdeki verileri düzenli bir şekilde saklamamızı ve kullanmamızı sağlayan depolama ortamıdır. Bu ortam içerisinde verileri saklayabilir, onlara kolay bir şekilde ulaşabilir ve gerektiğinde bu verilerin üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Veri tabanı, veriler arasında bütünlük ve düzen sağlarken, veriye hızlı erişim ve bakım kolaylığı da sunar. Bu sistemin kullanılması sonucu veriyi hatasız ve sağlıklı bir biçimde işlemek de kolaylaşır.

Veri Nedir?

Veri, (data) bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu ya da bir sınıfın yaş ortalaması birer veridir. Bir veritabanı yapısı içerisinde tutulan bilgilere veri denilmektedir.

Veri Neden Saklanır?

Veri saklamaktaki ana amaç, daha ileri bir tarihte saklanan verilere yeniden ulaşabilmek ve kullanabilmektir. Kullanma süreci sadece verinin listelenmesi gibi basit bir işlem olabileceği gibi, veriler üzerinden hesaplamalar yapılarak raporlar hazırlanması gibi daha karmaşık bir işlem de olabilir.

Veri Saklama Yöntemleri

Verileri saklamak için çeşitli ortamları tercih etmek mümkündür. Verilerin klasik yöntem ile kalem kullanarak bir dosya kağıdına satır satır yazılması da bir veri saklama yöntemidir, bilgisayar üzerinde notepad kullanarak metin tabanlı basit bir dosyada depolanması da bir veri saklama yöntemidir. Daha düzenli ve detaylı bir şekilde veri saklamamızı sağlayacak yöntemler arasında, tablo yapısında veri saklamamızı sağlayan Excel ve Access gösterilebilir.

T-SQL Veri Tipleri

Bedirhan Sağlam 0

T-SQL’de Veri Tipleri Metinsel Veri Tipleri Sayısal Veri Tipleri Tarihsel Veri Tipleri Diğer Veri Tipleri Metinsel Veri Tipleri : char(n) ASCII türünden ve sabit boyutta veri saklar. En fazla 8000…

Temel Veri Tabanı Kavramları

Bedirhan Sağlam 0

T-SQL (Transact SQL) T-SQL, Transact SQL adı verilen bir SQL dilidir. SQL dilinin Microsoft SQL Server üzerinde kullanılan sürümüdür. Daha iyi performans sağlaması için SQL dili üzerine eklentiler ve fonksiyonellikler…

Veri Tabanına Giriş

Bedirhan Sağlam 0

Veri Nedir? Veri, (data) bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası, bir toplama işleminin sonucu ya da bir sınıfın yaş ortalaması birer veridir. Bir veritabanı…